Sprječavanje sukoba interesa

Sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi (“NN” broj 120/16 dalje u tekstu: ZJN 2016) objavljujemo da ne postoje gospodarski subjekti s kojima Klinika za psihijatriju Vrapče kao javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi odnosno okvirne sporazume u smislu odredbi glave III., poglavlja 8. ZJN 2016.