Etičko povjerenstvo

 1. dr.sc. Mirna Sisek Šprem, dr.med., predsjednica
 2. dr.sc. Darko Perušić, dr.med., član
 3. dr.sc. Marko Ćurković, dr.med., član
 4. Sanja Maroević, prof.psih., član
 5. dr.sc. Ana Begić, teologinja, član

 

Zamjenici članova:

 1. Vesna Barić, dr.med.
 2. prim.dr.sc. Sanja Martić Biočina, dr.med.
 3. Nikola Žaja, dr.med.
 4. Dušan Borić, dipl.soc.rad.
 5. Marijana Mihaljević, dipl.iur.

 

Povjerenstvo za lijekove

 1. prim. Gordan Makarić, dr.med., psihijatar, predsjednik
 2. Zrinka Petrović, dr.med., internist, član
 3. dr.sc. Petar Bilić, dr.med., psihijatar, član
 4. Ana Marija Šantić, dr.med., član
 5. Ana Crnković, univ.mag.pharm., član

 

Povjerenstvo za kvalitetu

 1. Domagoj Vidović, dr.med., predsjednik
 2. prim.dr.sc. Mirna Sisek Šprem, dr.med., član
 3. Krešimir Radić, dr.med., član
 4. mr.spec. Iva Žegura, prof.psihologije, član
 5. Senka Repovečki, mag.med.techn., član

 

Povjerenstvo za unutarnji nadzor

 1. dr.sc. Domagoj Vidović, dr.med., predsjednik
 2. doc.dr.sc. Miroslav Herceg, dr.med., član
 3. Štefica Bagarić, dipl.med.techn., član
 4. Goran Horina, bacc.med.techn., član
 5. Senka Repovečki, mag.med.techn., član
 6. Goran Altarac, predstavnik udruge pacijenata, član

 

Bolničko povjerenstvo za sprječavanje i suzbijanje bolničkih infekcija

 1. prof.dr.sc. Ilija Kuzman, dr.med., infektolog, predsjednik
 2. prim.dr.sc. Nastija Kučišec Tepeš, dr.med., mikrobiolog, član
 3. Ljiljana Bačun Iviček, dr.med., epidemiolog, član
 4. dr.sc. Domagoj Vidović, dr.med., psihijatar, član
 5. Štefica Bagarić, dipl.med.techn., pomoćnica za sestrinstvo, član
 6. Zrinka Petrović, dr.med., internist, član
 7. Kornelija Petir Bratuša, mag.med.techn., sestra za bolničke infekcije, član

 

Odbor zaštite na radu

 1. dr.sc. Domagoj Vidović, dr.med., ovlašeni predstavnik ravnatelja
 2. Maja Werft Čop, dr.med., specijalist psihijatrar, predstavnik Radničkog vijeća
 3. Željko Benković, dipl.ing., voditelj Odsjeka zaštite na radu
 4. Ruža Dragičević, dr.med., specijalist medicine rada