Zavod za psihofiziologiju i organski uvjetovane psihičke poremećaje obuhvaća dvadeset bolesničkih kreveta na kojima se uglavnom liječe bolesnici s različitim poremećajima spavanja te neurološki bolesnici s psihičkim tegobama. Na Zavodu trenutno radi jedan psihijatar te četiri neurologa. Timski rad psihijatra, neurologa te suradnih psihologa našeg Zavoda, jedinstven u Hrvatskoj, omogućuje personalizirani pristup svakom bolesniku.

Zavod za psihofiziologiju i organski uvjetovane psihičke poremećaje

U sklopu Zavoda od 1981. godine djeluje Centar za poremećaje spavanja i budnosti. Danas je u bolnici stasala nova generacija mladih stručnjaka medicine spavanja-somnologa koji su stekli međunarodno priznati certifikat Europskog somnološkog društva ( European Sleep Reasrch Society ), prvenstveno doc. dr.sc.Domagoj Vidović i dr. Ana Marija Šantić.

Uz sve veću svijest o poremećajima spavanja u modernoj medicini, osobito apneje u spavanju i nesanice koji se sve više prepoznaju kao javnozdravstveni problem, broj bolesnika koji se liječe na Zavodu svake godine raste.

Na Zavodu trenutno raspolažemo s četiri polisomnografska uređaja i tri poligrafska uređaja. Sukladno kliničkoj slici izvodi se MSLT ( Multiple Sleep Latency Test ) te MWT ( Multiple Wakefulness Test ), a u svrhu dijagnosticiranja narkolepsije te prekomjerne pospanosti, odnosno procjene razine dnevne budnosti. Osim toga, na Zavodu postoji dugogodišnja tradicija elektroencefalografske dijagnostike za bolničke i ambulantne bolesnike.

Zahvaljujući dugogodišnjoj tradiciji te odličnoj tehničkoj i kadrovskoj ekipiranosti Zavod sa Centrom za spavanje, predstavlja referentnu točku medicine spavanja u Hrvatskoj, ali i u širem okruženju s mogućnošću dijagnosticiranja i liječenja poremećaja spavanja prema najvišim, svjetskim standardima.

Pročelnik Zavoda

  • doc.dr.sc. Domagoj Vidović, dr.med.

Specijalisti neurologije:

  • mr.sc. Ivan Bošnjak, dr.med., neuropsihijatar
  • Hrvoje Grbavac, dr.med.
  • Ana Jadrijević-Tomas, dr.med.
  • Marina Mioč, dr.med.
  • Ana Marija Šantić, dr.med.

Glavna sestra zavoda

  • Nada Krmpotić, bacc.med.techn.