Zavod za psihoterapiju

U Zavodu za psihoterapiju provodi se psihoterapijski program za liječenje anksioznih poremećaja, opsesivno-kompulzivnog poremećaja, poremećaja raspoloženja, poremećaja ličnosti, reaktivnih stanja i poremećaja uzrokovanih stresom. Sastoji se od stacionarnog dijela, Dnevne bolnice za anksiozne i depresivne poremećaje, Dnevne bolnice za anksiozne poremećaje mladih, Dnevne bolnice za psihosomatske poremećaje i ambulantno-polikliničke službe. Stacionarni dio Zavoda čini ukupno 20 kreveta i funkcionira sukladno principima grupne terapije i terapijske zajednice. U Dnevnim bolnicama liječenje se temelji na psihoterapijskom programu koji uključuje grupni i individualni psihoterapijski rad za pacijente čije psihičko stanje omogućuje vanbolnički tip liječenja. Pacijenti se zaprimaju dogovorno putem stacionarnih jedinica ili nakon indikacijskog pregleda.

Vanbolničko ambulantno psihoterapijsko liječenje također uključuje individualnu i grupnu psihoterapiju. Osim individualne psihoterapije, provodi se još grupna, partnerska i obiteljska psihoterapija, psihofarmakoterapija, socioterapijske aktivnosti, radno-okupacijska terapija, terapijski izlazi (izlet, kazalište, muzeji) te art terapija.

Program psihoterapijskog liječenja uključuje različite psihoterapijske tehnike (grupno-analitička terapija, psihodrama, integrativna, gestalt, realitetna, transakcijska, logoterapija, obiteljska, partnerska, art terapija) što pridonosi univerzalnosti, komprehenzivnosti i interdisciplinarnosti našeg pristupa. Raznolikost programa i metoda omogućuje ne samo personalizirani pristup već i kreiranje jedinstvene osobne priče svakog pacijenta. Za uključivanje i boravak u programu važnu ulogu imaju osobna motivacija i želja za promjenom te grupnom podrškom. Povjerenje, osjećaj sigurnosti, prihvaćanja i podrška najvažniji su elementi liječenja u terapijskoj zajednici te predstavljaju temelj izgradnje kvalitetnih odnosa i procesa oporavka.

Cilj psihoterapijskog liječenja je uklanjanje, ublažavanje ili modificiranje postojećih psiholoških simptoma, promjena neadekvatnog ponašanja te poticanje pozitivnog razvoja i rasta ličnosti.  Psihoterapija pomaže također u prihvaćanju i nošenju sa životnim gubicima, tjelesnim i mentalnim zdravstvenim problemima.

Cjelokupni program liječenja provodi multidisciplinarni tim koji uključuje psihijatre, psihologe, socijalne radnike, socijalne pedagoge, radne terapeute i medicinske sestre s psihoterapijskom edukacijom.

Pročelnik Zavoda:

  • doc.dr.sc. Tihana Jendričko, dr.med.

Specijalisti psihijatrije:

  • Goran Jurcan, dr.med.
  • Aldenita Matić, dr.med.

Glavna sestra zavoda

  • Zvjezdana Debogović, mag.med.techn.