KnjižnicaO korisnosti starog dijela fonda u medicinskim knjižnicama može se naći mišljenje da je taj stari fond, gledamo li na povijest medicine kao na dio opće povijesti kulture, itekako važan dio u proučavanju medicinske znanosti, jer stare knjige nikako nisu mrtvi muzeji već vitalni istraživački centri koji se koriste studiju i nastavi.

Prateći razvoj psihijatrije ambiciozni liječnici psihijatri u Zavodu za umobolne Stenjevec, u želji da se uključe u sva najnovija i najznačajnija svjetska zbivanja svog vremena, nabavljali su za Zavod sva važnija djela, pa tako danas u Stručnoj knjižnici imamo vrijedne klasike psihijatrijske misli.

D

Danas Stručna knjižnica u svom fondu ima preko osam tisuća knjiga i prima veliki broj znanstvenih i stručnih časopisa što predstavlja osnovu za znanstveni i istraživački rad.

Usluge knjižnice:

  • uslugama knjižnice mogu se koristiti samo uposlenici Bolnice, ostali korisnici imaju pravo na uvid u bibliotečni fond i rad u čitaonici
  • posudba, međubibliotečna razmjena s bibliotekama u Hrvatskoji
  • suradnja s Nacionalnom sveučilišnom knjižnicom
  • pretraživanje on line baza podataka